zmiana przez design vol. 1 - przestrzeń mieszkalna

przedmiotem pierwszej edycji projektu pt. 'zmiana przez design' była przestrzeń mieszkalna i możliwości jej wykorzystania w kontekście modernistycznych (funkcjonalnych)  koncepcji projektowych. główny problem projektowy, który został postawiony przed studentami przybrał formę pytania: jak wykorzystać design i kompetencje projektowe dla rozwiązania problemu braku kompetencji w zarządzaniu przestrzenią mieszkalną?


o projekcie:

wszystko zostało zaprojektowane, ale niewiele rzeczy zostało zaprojektowanych dobrze – mawiał brian reed. uwzględniając te słowa, studenci instytutu grafiki wrocławskiego wydziału uniwersytetu swps zmierzyli się z wyzwaniem miedzy innymi zaprojektowania skutecznej kampanii na rzecz tolerancji czy rozwiązań ułatwiających osobom starszym poruszanie się w świecie nowych technologii. to właśnie nietolerancja i dyskryminacja stały się głównym tematem tegorocznej czwartej odsłony zmiany przez design.

głównym założeniem studentów grafiki – organizatorów wystawy jest pokazanie, jak szerokich zakresów i dziedzin dotyczy design i komunikacja wizualna. począwszy od płaskich infografik, w prosty sposób wizualizujących złożone procesy, przez projekty zapewniające kompleksowe usługi, aż po realizacje opierające się o długofalowe zmiany postaw społecznych, pokazujemy, jak współcześnie myśleć o designie oraz w jakich dziedzinach takie myślenie może znaleźć zastosowanie – również w kontekście współczesnego rynku pracy.

dodatkowe informacje:

  • autorzy: studenci drugiego roku grafiki
  • prowadzący: mariusz wszołek
  • dodatkowe informacje: behance