uchodźcy vs. obywatele - jak nie dzielić?

prezentowany projekt przedstawia koncepcję rozwiązania problemu mowy nienawiści wobec uchodźców. studenci i studentki zostali zaproszeni do realizacji projektu z zakresu communication design w obszarze web design. generalnie chodziło o to, w jaki sposób uwrażliwiać publiczność na wskazany problem społeczny przy wykorzystaniu nowych technologii webowych.

o projekcie:

dyskusja tocząca się wokół tematu uchodźców spowodowana jest faktem, że ludzie czerpią informacje z różnych mediów, które kreują bardzo stronniczy wizerunek sytuacji. dyskutujący nie mają więc pełnego obrazu obcej kultury, stąd ciężko o rozumienie pewnych zachowań. istnieje wspólna potrzeba – przygotowania się na spotkanie z obcymi zwyczajami i czerpania jak najpełniejszych informacji. projekt strony www i kampanii społecznej ma za zadanie dostarczać rzetelnych wiadomości na temat wydarzeń, kultury i zachowań. wykorzystuje możliwość komunikowania do obu stron, biorąc za narzędzie aplikację adaptującą do współistnienia dwóch odmiennych kultur – nie dzieląc przy tym na „uchodźców” i „obywateli”.

dodatkowe informacje:
  • autorzy: magdalena brzana, patryk ilnicki, martyna młynarczyk, dominika wyspiańska, patryk zabielski
  • prowadzący: mariusz wszołek, krzysztof moszczyński, tomasz kornicki
  • przedmiot: web design
  • prezentacja projektu: link