re:future / projekt z zakresu zrównoważonego projektowania komunikacji

prezentowany projekt przedstawia koncepcję rozwiązania problemu mowy nienawiści wobec uchodźców. studenci i studentki zostali zaproszeni do realizacji projektu z zakresu communication design w obszarze web design. generalnie chodziło o to, w jaki sposób uwrażliwiać publiczność na wskazany problem społeczny przy wykorzystaniu nowych technologii webowych.

o projekcie:

aby stworzyć projekt musieliśmy uświadomić sobie, że nie możemy opierać go o informacje medialne ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować ich relewancji. podstawą problemu projektowego jest medialny chaos. projekt re:future jest w wolnym tłumaczeniu odpowiedzią na możliwą przyszłość w kontekście migracji ludności. projekt ma za zadanie uświadomić, iż wędrówka ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem występującym na kartach historii i nie są to zamknięte karty.

dodatkowe informacje:

  • autorzy: adrianna czerkawska, szymon zasuwa, grzegorz markowicz, angelika lachowicz-wołoszyn
  • prowadzący: mariusz wszołek, krzysztof moszczyński, tomasz kornicki
  • przedmiot: web design, communication design, pozycjonowanie i optymalizacja