Projekt pomocy dydaktycznej dla dzieci niesłyszących

pracę zaczęliśmy od próby zrozumienia sposobu myślenia i odbierania świata przez dzieci niesłyszące, uczestniczyliśmy w tym celu w lekcji i zapoznaliśmy się z artykułami i literaturą z tej tematyki. w trakcie realizacji projektu współpracowaliśmy z nauczycielką matematyki z wrocławskiego ośrodka dla niesłyszących oraz poddaliśmy analizie wiele metod tłumaczących twierdzenie pitagorasa.

efektem naszej pracy są dwa przyrządy, które w prosty i ciekawy sposób tłumaczą zagadnienie matematyczne. powstałe pomoce dydaktyczne zostały wypróbowane przez uczniów niesłyszących podczas lekcji matematyki, na której był też nasz zespół projektowy. mieliśmy okazję zaobserwować, jak nasz projekt sprawdza się w praktyce. przygotowane przez nas pomoce zostały pozytywnie przyjęte, a co najważniejsze, samo odkrywanie zależności matematycznych, które wykazał pitagoras, było dla uczniów dobrą zabawą.

pomoce pozwalają dosłownie zobrazować twierdzenie pitagorasa. działają na podstawie interakcji z użytkownikiem, który sam poprzez prostą manipulację, może doświadczyć zależności matematycznej, powstającej na jego oczach. tego typu wizualizacja sprawia, że słowa stają się niepotrzebne.

relacja ze spotkania relacja ze spotkania
relacja ze spotkania relacja ze spotkania
relacja ze spotkania relacja ze spotkania

opis projektu:

projekt polegał na stworzeniu pomocy dydaktycznej wyjaśniającej uczniom niesłyszącym twierdzenie pitagorasa. jego głównym założeniem była idea projektowania partypacyjnego, która zakłada, że w centrum procesu jest użytkownik, będącym aktywnym uczestnikiem tworzenia rozwiązań.

dodatkowe informacje:

  • autorzy: daria jabłońska, mateusz koguc, radosław nowacki, bartosz polek, karolina kaim
  • prowadzący: gosia ciesielska