Projekt aplikacji mobilnej do nauki kaligrafii

kaligrafia w xxi wieku zanika – to niezaprzeczalny fakt. człowiek odchodzi od mozolnego pisania ręcznego – najpierw miejsce pióra zajęły maszyny do pisania, następnie komputery, a ostatnio smartfony i tablety. niestety na rzecz wygody poświęca się znacznie więcej niż tylko ładny charakter pisma, kaligrafia może być bowiem sposobem na wyrażenie własnej osobowości, piękne litery mogą sprawiać przyjemność zarówno osobie piszącej, jak i czytelnikowi, a wreszcie prozaiczna czynność pisania może być przez współczesnego, zabieganego człowieka traktowana jako relaks. zamiast jednak napisać odręczny list wysyłamy maila lub krótką wiadomość tekstową zwaną sms, bo jest to sposób łatwiejszy, szybszy, tańszy i mniej problematyczny niż ręczne pisanie. a w razie pomyłki zawsze możemy skasować dany wyraz lub całe zdanie bez potrzeby nieestetycznego skreślania czy też używania korektora. współczesny świat zmusza nas do wiecznego pośpiechu i pismo ręczne nie pasuje do tego modelu.

o projekcie:

praca dyplomowa została przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. jacka joostberensa w roku akademickim 2014/2015. zakres tematyczny pracy: typografia, kaligrafia, design aplikacji, mobile design, ux, web design, corporate design.

dodatkowe informacje:
  • autor: maciej środa
  • promotor: prof. jacek joostberens
  • tytuł pracy: projekt aplikacji mobilnej do nauki kaligrafii