problem - rozwiązanie / przestrzeń kreatywna

ideą wiodącą niniejszego projektu semestralnego jest lotne sformułowanie briana reed’a: „wszystko zostało zaprojektowanie, ale niewiele rzeczy jest zaprojektowanych dobrze”. studenci i studentki instytutu grafiki swps zostali zaproszeni do rozwiązania tego trudnego zadania. w projekcie chodziło o podjęcie wysiłku znalezienia problemu projektowego, zdiagnozowania problemu projektowego i zaproponowania rozwiązania w myśl idei, że design służy rozwiązywaniu problemów i dostarczaniu rozwiązań prostych w użyciu.

o projekcie:

projekt przedstawia wyniki pracy grupy w ramach modułu communication design. zajęliśmy się problemem przestrzeni kreatywnej na uniwersytecie swps wydział zamiejscowy we wrocławiu. po przeanalizowaniu literatury przedmiotu, zrobieniu dwóch ankiet i obserwacji doszliśmy do wniosku, że brakuje takiej przestrzeni na uniwersytecie. naszym rozwiązaniem jest projekt przestrzeni kreatywnej spełniającej wytyczne wynikające z literatury oraz wymagania samych studentów.

prezentacja projektu: linklinklink

dodatkowe informacje:
  • autorzy: agnieszka stańczak, dawid sierpowski, krystian świerk, paulina potemska, aleksandra stawicka
  • prowadzący: agata blat, arkadiusz wojnarowski, mariusz wszołek
  • przedmiot: communication design, diagnostyka komunikacji, film imageowy