poster design

poster design

niniejsza prezentacja stanowi wynik pracy studentów pierwszego roku instytutu grafiki szkoły wyższej psychologii społecznej. plakat informacyjny zakładał określenie ważności poszczególnych treści, podział ich na partie i ułożenie w przestrzeni plakatu, tak, by pomóc odbiorcy w zrozumieniu złożonej informacji. do wykorzystania wyłącznie typografia – wielkość, odmiana, kolor. projekt layoutu plakatów teatralnych zakładał dużą spójność wizualną serii z elementem odróżnialności. informację należało zhierarchizować, a wykorzystując proste środki graficzne, głównie typografię, zastosować akcent wizualny związany z tematem wydarzenia.


fragment zadania projektowego

prace zostały wykonane przez studentów pierwszego roku w ramach zajęć z layoutu i typografii pod kierunkiem katarzyny sowy. plakat jest tutaj rozumiany jako przestrzeń strukturalna dla informacji oraz jednocześnie jako oferta komunikacyjna dla relewantnych grup docelowych.

dodatkowe informacje:

  • autorzy: studenci 1 roku grafiki
  • prowadzący: katarzyna sowa
  • przedmiot: layout i typografia