mowa nienawiści vol. 7

o projekcie:

prezentowany projekt wskazuje na problem ukrytej mowy nienawiści i jego egzemplifikacji w przestrzeni miejskiej. przykłady mowy nienawiści w przestrzeni miejskiej przyjmują tutaj formę subtelnych przekazów wizualnych. celem projektu jest przypomnienie (uświadomienie) o istnieniu problemu i pobudzenie do działania (aktywizacja); osiągnięcie efektu kuli śnieżnej. więcej informacji o projekcie do pobrania.


fragment zadania projektowego

zmiana przez design to przede wszystkim zmiana postaw społecznych i umiejętność spojrzenia na siebie i innych jako członków szerszego systemu komunikacyjnych powiązań. to również zmiana widzenia miasta jako akceleratora społecznych relacji, szczególnie w kontekście kulturowych zróżnicowań i braku kompetencji interkulturowych. zatem miasto jest przedmiotem tegorocznego projektu zaliczeniowego. a pytania, które nasuwają się na pierwszy plan to: jak miasto jako organizacja komunikuje różnorodność kulturową? jak różnice kulturowe wpływają na kondycję miasta? jak różnice kulturowe są asymilowane, lub też nie? projektem zaliczeniowym będzie więc program communication design dla miasta, którego celem jest skuteczne komunikowanie tolerancji i wprowadzenie nie tylko pojęcia tolerancji, ale również takiej postawy do dyskursu publicznego. w szczególności będzie nas interesowało: działanie w obszarze hasła: stop mowie nienawiści; zapobiegania uprzedzeniom / dyskryminacji ze względu na rasę, kulturę, religię
- pokazanie różnorodności jako mechanizmu wzbogacania potencjału miasta; weryfikacja stereotypów.


niniejsza prezentacja stanowi wynik pracy w ramach projektu ‚stop mowie nienawiści’. studenci i studentki instytutu grafiki swps zostali zaproszeni przez wrocławskie centrum rozwoju społecznego do zaprojektowania szerokiej kampanii dla hasła ‚stop mowie nienawiści’. przykłady realizacji możecie państwo śledzić w tym i w innych wpisach poświęconych prezentacji wybranych projektów. częścią zadania projektowego była weryfikacja problemów, często społecznych i komunikacyjnych, które stoją za używaniem mowy nienawiści w różnych przestrzeniach; na murach, w mediach, w codziennych dyskusjach, na uczelniach itp.

dodatkowe informacje:

  • autorzy: marta fattori, daniel janiczek, kasia prus-mierzwińska, anna udała
  • prowadzący: dorota płuchowska, martyna gliniecka, mariusz wszołek
  • przedmiot: reklama interkulturowa, design management, reklama społeczna