mowa nienawiści vol. 5

o projekcie:

ciekawą perspektywę diagnostyczną prezentuje projekt grupy studentów trzeciego roku instytutu grafiki swps. studenci jako problem projektowy wybrali niejawne postawy nacjonalistyczne, które często nieświadomie wchodzą do codziennego języka i zachowań, a przyczyny takiego stanu rzeczy upatrują w akceptacji postaw i zachowań o charakterze dyskryminującym w różnych przestrzeniach. pełna diagnoza w formie prezentacji multimedialnej. 


niniejsza prezentacja stanowi wynik pracy w ramach projektu ‚stop mowie nienawiści’. studenci i studentki instytutu grafiki swps zostali zaproszeni przez wrocławskie centrum rozwoju społecznego do zaprojektowania szerokiej kampanii dla hasła ‚stop mowie nienawiści’. przykłady realizacji możecie państwo śledzić w tym i w innych wpisach poświęconych prezentacji wybranych projektów. częścią zadania projektowego była weryfikacja problemów, często społecznych i komunikacyjnych, które stoją za używaniem mowy nienawiści w różnych przestrzeniach; na murach, w mediach, w codziennych dyskusjach, na uczelniach itp.


fragment zadania projektowego

zmiana przez design to przede wszystkim zmiana postaw społecznych i umiejętność spojrzenia na siebie i innych jako członków szerszego systemu komunikacyjnych powiązań. to również zmiana widzenia miasta jako akceleratora społecznych relacji, szczególnie w kontekście kulturowych zróżnicowań i braku kompetencji interkulturowych. zatem miasto jest przedmiotem tegorocznego projektu zaliczeniowego. a pytania, które nasuwają się na pierwszy plan to: jak miasto jako organizacja komunikuje różnorodność kulturową? jak różnice kulturowe wpływają na kondycję miasta? jak różnice kulturowe są asymilowane, lub też nie? projektem zaliczeniowym będzie więc program communication design dla miasta, którego celem jest skuteczne komunikowanie tolerancji i wprowadzenie nie tylko pojęcia tolerancji, ale również takiej postawy do dyskursu publicznego. w szczególności będzie nas interesowało: działanie w obszarze hasła: stop mowie nienawiści; zapobiegania uprzedzeniom / dyskryminacji ze względu na rasę, kulturę, religię
- pokazanie różnorodności jako mechanizmu wzbogacania potencjału miasta; weryfikacja stereotypów.

dodatkowe informacje:

  • autorzy: przemysław antas, igor dąbrowski, michał niemyjski
  • prowadzący: dorota płuchowska, krzysztof moszczyński, mariusz wszołek
  • przedmiot: reklama interkulturowa, design management, reklama społeczna