Kreacja ilustracji do opowiadania dla dzieci

nie trudno zauważyć, że w literaturze dla dorosłych, z ilustracją, poza okładką, spotykamy się rzadziej niż w przypadku książek dziecięcych. dlaczego tak się dzieje? dorosły odbiorca oczywiście nie potrzebuje takiego wyjaśnienia treści w formie obrazu jakiego wymagają dzieci. czy to jednak znaczy, że dorośli nie doceniają takich walorów artystycznych? a może nie chcą mieć do czynienia z narzuconą wizualną wizją opisywanego świata? czy jest to może jedynie zależne od gatunku literatury? trudno jest znaleźć na te pytania jednoznaczne odpowiedzi. nie można jednak zaprzeczyć, że stanowi ona ważną część książki, nie zależnie czy tylko w postaci drobnych elementów czy całości. praca ta zostanie poświęcona kreacji ilustracji do opowiadania marty magdaleny lasik „heidenhainstrasse 13”.

o projekcie:

praca dyplomowa została przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. jacka joostberensa w roku akademickim 2014/2015.

dodatkowe informacje:
  • autor: milena górska
  • promotor: prof. jacek joostberens
  • tytuł pracy: kreacja ilustracji do opowiadania osadzonego w latach 30-tych xx wieku, dla współczesnego młodego odbiorcy, na podstawie opowiadania marty magdaleny lasik pt. „heidenhainstrasse 13”