koncept kampanii reklamowej swps vol. 1

niniejszy projekt stanowi wynik pracy studentów pierwszego roku instytutu grafiki w ramach modułu reklamowego. przedmiotem zaliczenia tego modułu było przygotowanie koncepcji strategii i kreacji kampanii imageowej dla uniwersytetu swps, wykorzystując w tym celu zróżnicowane media komunikacji. prezentowana praca koncentruje się przede wszystkim na wzbudzeniu ciekawości samą kreacją oraz wykorzystuje relewantne dla kierunku i uniwersytetu symbole i ikony, które z jednej strony znane są tylko aktualnym studentom, a z drugiej strony mogą wywołać zainteresowanie ze strony innych grup docelowych.


do pobrania

prezentacja zaliczeniowa

koncept strategii komunikacyjnej


fragment zadania projektowego

zakres projektu zaliczeniowego obejmował: przygotowanie debrefingu, harmonogramu pracy, analizy sytuacji zastanej, wskazanie schierarchizowanych celów komunikacji projektu, ustalenie kryteriów dla możliwych rozwiązań, propozycje rozwiązań kreatywnych.

dodatkowe informacje:

  • autorzy: natalia duvanova, włodzimierz mazur, ola nawrocka, katarzyna tomczyk, rafał zbozień
  • prowadzący: dorota płuchowska, michał grech, mariusz wszołek
  • przedmiot: doradztwo, planowanie strategiczne, kreacja