koncept kampanii reklamowej swps vol. 2

niniejszy projekt stanowi wynik pracy studentów pierwszego roku instytutu grafiki w ramach modułu reklamowego. przedmiotem zaliczenia tego modułu było przygotowanie koncepcji strategii i kreacji kampanii imageowej dla uniwersytetu swps, wykorzystując w tym celu zróżnicowane media komunikacji. ideą projektu jest pokazanie uczelni jako pewnej nie do końca kontrolowanej mikstury osobowości, ról społecznych, wiedzy i kompetencji. prezentowane kreacje są dowolnie łączonymi zdjęciami różnych postaci – naukowców, studentów, pracowników administracyjnych. ten specyficzny miks stanowi o partnerskiej idei uniwersytetu swps.


do pobrania

prezentacja zaliczeniowa


fragment zadania projektowego

zakres projektu zaliczeniowego obejmował: przygotowanie debrefingu, harmonogramu pracy, analizy sytuacji zastanej, wskazanie schierarchizowanych celów komunikacji projektu, ustalenie kryteriów dla możliwych rozwiązań, propozycje rozwiązań kreatywnych.

dodatkowe informacje:

  • autorzy: mateusz starowicz, dajana samuels, adrianna kiszczyńska, agnieszka wasińska
  • prowadzący: dorota płuchowska, michał grech, mariusz wszołek
  • przedmiot: doradztwo, planowanie strategiczne, kreacja