projekt filmu wizerunkowego 'wybory'

o projekcie:

w ramach modułu communication design zlecone zostało nam przeprowadzenie rozpoznania problemu badawczego, przeprowadzenie badania, zestawienie wniosków a także zaproponowanie rozwiązania stwierdzonego problemu. w ramach zadania zrealizowany miał zostać również film image’owy.


od autorów:

problemem badawczym, był postępujący spadek frekwencji wyborczej, w określonej grupie badawczej – wśród uprawnionych do głosowania obywateli rp, w przedziale wiekowym między 18 a 30 rokiem życia. w listopadzie i grudniu 2016 roku, wśród studentów uniwersytetu swps, przeprowadzone zostały badania ankietowe, mające na celu określenie przyczyn absencji wyborczej tychże. w wyniku przeprowadzonego badania zebrano 148 ankiet, które określiły dwa najważniejsze problemy: (1) respondenci nie mogli zdecydować się na konkretnego kandydata (26,7%) (2) respondenci nie uważali aby ich głos miał znaczenie (23,2%). 

frekwencja wyborcza wśród respondentów wyniosła aż 62,1%. była więc o ponad 20% wyższa od średniej krajowej. po analizie wyników badania, podjęta została decyzja, iż z dwóch wyżej wymienionych zagadnień, interesującym nas problemem jest absencja wyborcza zawiniona poprzez przekonanie, że „mój głos nie ma znaczenia”. nasza próba badawcza okazała się nie być wiarygodna na tle społeczeństwa polskiego, dlatego też w dalszej pracy nad problemem, rozszerzyliśmy grupę docelową (niegłosujących z wyżej wymienionego powodu) na wyborców w każdym wieku. dzięki przeprowadzonemu badaniu uzyskaliśmy niezbędne wytyczne do zaprojektowania programu, którego celem jest przekonanie wyborców, że w demokratycznym społeczeństwie każdy głos się liczy.