projekt corporate identity - schronisko dla zwierząt we wrocławiu

w trakcie rozmów z pracownikami wyłonił się problem postrzegania działalności organizacji poprzez pryzmat negatywnych stereotypów w kontekście: zaniedbania zwierząt, przebywających w schronisku; złych warunków w placówce; agresji zwierząt przeznaczonych do adopcji.

oprócz negatywnego postrzegania wizerunku schroniska, pracownicy zauważają także modę na pomaganie organizacji oraz zwierzętom. schronisko przedstawia się jako tymczasowy dom dla zwierząt. ich główną misją jest znajdowanie rodzin dla podopiecznych oraz opieka nad nimi. w swojej działalności kierują się głównie miłością do czworonogów. z własnych obserwacji, zauważyliśmy, że panuje tam faktycznie rodzinna atmosfera, a negatywne stereotypy znikają wraz z wizytą w schronisku. na podstawie wykreowanego przez nas obrazu zastanego, przedstawiliśmy problem badawczy, dotyczący postrzegania działalności organizacji przez pryzmat negatywnych stereotypów.

z przeprowadzonych badań wynika, że działalność schroniska postrzegana jest dobrze. istnieją jednak obawy przed samą adopcją zwierząt związane z nieznanym charakterem czworonoga (między innymi agresją). według nas jest to spowodowane problemem związanym z komunikacją wartości organizacji oraz jej identyfikacją wizualną. schronisko opiera swoją komunikację na emocjach „negatywnej” litości, choć dostrzegalne są próby wprowadzenia zmian w tym zakresie.

kolejnym problem jest także znak organizacji, w którym to wykorzystywane są symbole psa i kota, które powszechnie stosowane są przez wszystkie tego typu organizacje, co utożsamia schronisko dla zwierząt z innymi tego typu organizacjami. ankietowanym logo kojarzyło się z obowiązkiem społecznym niesienia pomocy oraz z litością. zaprojektowaliśmy nową identyfikację w wizualną, w której odbiegliśmy od wspomnianych wcześniej semantyki. inspiracją do znaku jest idea „zwierzę jako element rodziny”, skąd wyłonił się kształt puzzla, dostrzegalny przez większość ankietowanych. dodatkowo zalecamy, aby wykorzystywać znak w kontekście zwierząt, ponieważ wtedy łatwiej przychodzą skojarzenia z psim nosem.

inspiracją do znaku jest idea „zwierzę jako element rodziny”, skąd wyłonił się kształt puzzla, dostrzegalny przez większość ankietowanych. dodatkowo zalecamy, aby wykorzystywać znak w kontekście zwierząt, ponieważ wtedy łatwiej przychodzą skojarzenia z psim nosem.

o projekcie:

zadaniem studentów w ramach modułu corporate identity było opracowanie kompleksowego programu corporate identity, na który składały się: analiza, planowanie strategiczne i kreacja. studenci zostali poproszeni o wybór dowolnej fundacji, którą można wesprzeć poprzez design i komunikację i opracowanie programu tożsamości postulowanej oraz jej wizualnej egzemplifikacji w postaci systemu identyfikacji wizualnej, fotografii wizerunkowej, gadżetu i strony www


dodatkowe informacje:

  • autorzy: kacper obrzut, zuzanna ptak
  • prowadzący: mariusz wszołek, krzysztof moszczyński, karolina lachowska, michał jakubowicz
  • dodatkowe materiały: behance