projekt autorskiej gry komputerowej

dziedzina gier komputerowych jest bardzo obszerna i rozbudowana, dla tego niniejsza praca zostanie ograniczona do jednego zagadnienia. temat, jaki będzie poruszany to odłam zapoczątkowany pod koniec pierwszego dziesięciolecia xxi wieku, czyli gry alternatywne potocznie określony jako „indie”, z ang. independent video game. są to takie produkcje, które cechują się niskim budżetem oraz małym zespołem projektantów. nie ma określonych zasad, którymi gry „indie” powinny się kierować. dowolność gatunków oraz duże możliwości współczesnej technologii sprawiają, że producenci gier niezależnych bez przeszkód mogą eksperymentować i łamać stereotypy.

o projekcie:

praca dyplomowa została przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. jacka joostberensa w roku akademickim 2014/2015.

dodatkowe informacje:
  • autor: agnieszka górczak
  • promotor: prof. jacek joostberens
  • tytuł pracy: autorska gra komputerowa jako alternatywa dla gier komercyjnych